Gebruiksvoorwaarden

BePractice.be (06/2014)?
Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site www.BePractice.be is onderworpen aan de naleving van onderstaande algemene voorwaarden. Door deze website te raadplegen, verklaart u die algemene gebruiksvoorwaarden zonder de minste uitzondering te hebben gelezen en aanvaard.

Kwaliteit van de informatie en de service, beperking van aansprakelijkheid

De onderneming ARDEOS besteedt bijzonder veel aandacht aan het ontwerp van haar website. Toch kan de juistheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. De gebruiker is zich ook bewust van het feit dat deze informatie zonder voorafgaand bericht kan worden gewijzigd. Om die reden wijst ARDEOS alle verantwoordelijkheid betreffende de site en het gebruik ervan van de hand. We maken de bezoeker erop attent dat de tarieven en prijzen vermeld op de site slechts ter indicatie worden gegeven. Voor een officieel bestek of bindend aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ARDEOS (FSMA108247A)- Azalealaan 3,2275 Lille, tel : 014/72.94.68, info.nl@ardeos.be.

Bepaalde hyperlinks op de site leiden gebruikers naar andere websites. ARDEOS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. De risico’s verbonden met het gebruik van deze sites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. Hij dient zich te onderwerpen aan hun gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan ARDEOS niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de webadressen of de domeinnamen op de site. Ondanks de inspanningen die worden geleverd om onderbrekingen door technische problemen zo veel mogelijk te vermijden, wijst ARDEOS elke verantwoordelijkheid bij onderbreking van de dienstverlening of andere technische problemen van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, logo’s, foto’s, video’s, illustraties en andere onderdelen van de site zijn beschermd door auteursrecht of, in het geval van de databases, door specifieke rechten. Alle onderdelen daarvan zijn eigendom van ARDEOS en de merken die door de onderneming worden gecommercialiseerd, of, in bepaalde gevallen, van derden van wie ARDEOS de nodige machtigingen heeft verkregen.

Tenzij anders vermeld, mogen de tekst- en cijfergegevens op de site gratis worden gebruikt mits bronvermelding en enkel voor niet-commercieel en niet-publicitair gebruik. Anderzijds is elke commerciële of publicitaire reproductie van deze gegevens, net als elke vorm van gebruik en reproductie van de andere onderdelen van de site zoals de lay-out, afbeeldingen, video’s, animaties, geluiden en informaticatoepassingen ten strengste verboden zonder voorafgaande toelating. Elke aanvraag daarvoor moet schriftelijk worden gericht aan ARDEOS - Azalealaan 3,2275 Lille, tel : 014/72.94.68, info.nl@ardeos.be.

Creatie van hyperlinks naar de site

ARDEOS staat toe dat er zonder voorafgaande aanvraag 'surface links' worden geplaatst die verwijzen naar de startpagina van de site of naar elke andere pagina in haar totaliteit. Anderzijds vereisen technieken zoals framing en in-lining die erop gericht zijn om de site geheel of gedeeltelijk op te nemen in een andere website en daarbij de exacte oorsprong van de informatie geheel of gedeeltelijk te verdoezelen of verwarring te zaaien over de oorsprong van de informatie, de schriftelijke toelating aan ARDEOS - Azalealaan 3,2275 Lille, tel : 014/72.94.68, info.nl@ardeos.be.

Illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandelijke, provocerende, pornografische of blasfemische informatie mag niet worden gepubliceerd, net als elke andere vorm van informatie die burgerlijke of strafrechtelijke gevolgen kan hebben op het grondgebied waarop de site betrekking heeft.

Foto’s

© visible.be

Piraterij

Elke poging tot of actie van piraterij op de site www.fnd-distribution.com is vatbaar voor juridische vervolging voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België). Volledige gegevens: ARDEOS( FSMA 108247A) Azalealaan 3,2275 Lille, tel : 014/72.94.68, info.nl@ardeos.be.