Pensioensparen

Toegankelijk voor iedereen, zelfstandigen en loontrekkenden, ongeacht het beroep.

Het maximum bedrag is 990 €/jaar.

Het fiscaal voordeel bedraagt 30% van de gestorte premie (belastingvermindering van 297 €).

Meer informatie

Persoonlijke gegevens
Studies
Contactgegevens
Adres
Bij welke verzekeraar wenst U in te tekenen ?
Opmerkingen?
Handige documenten
Download uw Identiteitskaart :
One file only.
8 MB limit.
Allowed types: jpeg jpg png tiff pdf.
One file only.
8 MB limit.
Allowed types: jpeg jpg png tiff pdf.
Ik wens
Ik wens
Periodiciteit
8 + 0 =
Los dit eenvoudige wiskundeprobleem op en voer het resultaat in. Bijv. voor 1 + 3, voer 4 in.